Co je to FASCIS?

O pravidlech a tak...

Tak předem, FASCIS neznamená fascinující, i když by to nebylo špatné :) Jde o spojení slov fantasy, sci-fi a systém. FASCIS RPG je klasickou RPG hrou typu pen and paper a jako každá hra má i FASCIS svá základní pravidla.

FASCIS RPG je vytvořen, aby se hodil k různým žánrům - fantasy, cyberpunku, Star Wars - ve kterých je také úspěšně testován. Pravidla ději nepřekážejí a podstatné situace řeší dostatečně efektivně.

Při jejich tvorbě je kladen důraz na jednoduchost, účelnost a přehlednost podle hesla "V jednoduchosti je síla". V základních pravidlech jsou řešeny pouze důležité důležité situace. Různá rozšíření a další pravidla najdete v dodatcích.

Základní pravidla nesou název FASCIS RPG a jsou pro všechny žánry společná. K různým settingům pak mohou existovat tzv. dodatky či celé moduly, ve kterých jsou uvedena specifická pravidla.

Ke hře potřebujete pouze svoji představivost a chuť hrát si na hrdiny. Ne, vážně, nic víc nepotřebujete. Lepší ale bude, pokud si vezmete ještě tužku a papír na zápisky o své postavě a pak dvě klasické šestistěnné hrací kostky, které představují vrtkavou povahu štěstěny.

Základní mechanismy

Lehký nástin systému

Systém FASCIS je jednoduchý. Používají se dvě běžné šestistěnné kostky, kdy jedna kostka je kladná (představuje štěstěnu) a druhá záporná (představuje smůlu). V situacích se rozhoduje hodem proti cílovému číslu, které představuje obtížnost úkolu. Pokud postava hodí více než je obtížnost úkolu, úspěšně ho vykonala. V pravidlech si vystačíme s jediným rozhodovacím mechanismem, který je v nejrůznějších situacích stejný.

Podstatnou částí pravidel je charakteristika postavy. Postava má 6 základních atributů (tělo, síla, obratnost, vůle, charisma, inteligence) a 3 odvozené atributy (reakce, pohyblivost a zdraví). Dále může mít postava různé schopnosti a dovednosti, může mít znalosti v různých oborech vědy. Postava také může používat nejrůznější vybavení.

Poměrně důležitou částí pravidel je boj. V boji jde totiž o život, proto je mu věnováno poměrně více řádek. Jsou zde pravidla pro soupeření ozbrojených i neozbrojených, pro střelbu, pravidla pro léčbu.

Pravidla obsahují ještě další věci, které bychom mohli vyjmenovat, ovšem lehčí bude, když si je stáhnete a kouknete se sami.

Co je to RPG hra?

A ještě k tomu pen and paper?

RPG hra typu pen and paper je hra jako každá jiná. Jednotlivá písmena zkratky RPG nahrazují slova ROLE - PLAY - GAME a znamená to hraní určité role. Mnozí z vás znají jistě klasické počítačové hry jako Diablo, Baldur's Gate, Dungeon Siege, Fallout aj. Toto jsou počítačové RPG hry. Hrajete v nich za určitou postavu, kterou rozvíjíte a která je v kontaktu s ostatním světem, procházíte a plníte hrou nastolené úkoly.

RPG hra typu pen and paper má toto vše s počítačovými hrami společné, ovšem liší se v podstatných detailech. Předně, není to počítačová hra. Pravidla bývají papírová. Určují, jak vytvořit postavu, jak vyhodnocovat nejrůznější situace. Existují tak většinou pravidla pro boj, magii, používání dovedností, vybavení aj.

Ke hře jsou zapotřebí alespoň dva hráči (lépe víc), z nichž jeden vytváří a "hraje" za svět (nazýváme ho pán hry), a další hráči, kteří hrají za své postavy. Ty si zapisují tužkou na papír (odtud pen and paper). Hráči říkají pánu hry, co dělá jejich postava, pán hry popisuje reakce okolí na jednání postav.

Představte si knihu, kde čtete o hrdinném rytíři, který má za úkol osvobodit spanilou princeznu ze spárů ošklivého draka. Čtete, co hrdina dělá, jak myslí, co hodlá udělat. Nemáte ale možnost jakkoliv jeho vývoj ovlivnit. Právě rozhodování za nějakého hrdinu je podstatou RPG her. Proto se RPG hrám někdy také říká "hry na hrdiny". Hrdina jste VY, vy budete rozhodovat, jak budete s drakem bojovat, přemýšlíte, jak ho nejlépe, pokud možno bez zranění, porazit. Určujete vše, co se týká jednání hrdiny vůči svému okolí. Sami máte v rukou meč a stojíte tváří v tvář draku, který by kohokoliv jiného smetl pouhým pohledem.

Bojujete-li s drakem, bojujete vlastně s pánem hry. Hraje roli tohoto draka, kterého možná zdoláte. Hraje roli princezny, která se do Vás bezhlavě zamiluje. Hraje roli Vašeho meče, který se v kritický okamžik může zlomit. O tom všem rozhoduje pán hry. Vytváří různé situace, zápletky, vytváří svět, ve kterém žijete. Posílá Vám do cesty překážky, po jejichž zdolání Vás čeká odměna, sláva a třeba i ta princezna. Je zajímavé a hezké sledovat život postavy, její úspěchy a neúspěchy - stejně jako v opravdovém životě. Hráč může postavě vtisknout přání a tužby, které se s větší či menší měrou daří naplňovat.

V drtivé většině jsou RPG hry založeny na určitých principech našeho reálného světa, který si ta která hra různým způsobem přizpůsobuje, aby odpovídal jejím představám. Může zařadit existenci magie, jak tomu často bývá, existenci různých druhů ras a tvorů (elfové, upíři, draci) aj., takže nakonec může jít o svět docela podobný Středozemi.

Snad je již alespoň trochu jasné, co jsou to pen and paper RPG hry, ke kterým patří i FASCIS RPG. Je to hra ve skupině, v partě lidí, kteří si rozumí a spolu nad hrou se báječně pobaví. A o to přeci jde, ne?